Carme Casas ens va presentar al LLar del LLibre de Sabadell el seu llibre LA POESIA DEL CUIDAR